Fume Fx

دانلود Digital Tutors Simulating a Rocket Launch Sequence in 3ds Max and Fume FX

فایلها در 3dschool بصورت بخش های مجزا و تا حداکثر 250 مگابایت فشرده شده است و برای دیدن یک فیلم نیاز به دانلود تمام قسمت ها نیست....